Lütfen göndermek istediğiniz fotoğraflarınızı basılmasını istediğiniz ayın numarasına göre adlandırınız ya da açıklama kısmında hangi fotoğrafın hangi ayda yer almasını istediğinizi belirtiniz. Ör: Nisan ayında yer almasını istediğiniz fotoğrafınız için 4.jpg